Skip to content

Research at St Andrews

Sidorella Lepri. 2015. Profesori skocez: Politikat gjuhësore kanë diskriminuar dialektet e gjuhës shqipe [Scottish Professor {T Kamusella}: Language Policies Have Discriminated Against the Albanian Dialects]

Press/Media: Relating to Research

School of History

Description

Koha Jonë (Tirana, Albania). Nov 25, 2015. (Interpreter: Prof Bardhyl Selimi, bselimi@gmail.com)

Media contributions

TitleSidorella Lepri. 2015. Profesori skocez: Politikat gjuhësore kanë diskriminuar dialektet e gjuhës shqipe [Scottish Professor {T Kamusella}: Language Policies Have Discriminated Against the Albanian Dialects]
Media typeWeb
Date25/11/15
URLwww.kohajone.com/index.php/kultura/profesori-skocez-politikat-gjuhesore-kane-diskriminuar-dialektet-e-gjuhes-shqipe
PersonsTomasz Kamusella

ID: 255223717

Top